Alg. voorwaarden The Maker Market

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met The Maker Market, onderdeel van The Maker Store B.V. 

Amsterdam

Definities:
The Maker Market
:markt met voornamelijk ambachtelijke en/of lokale producten.
De passage: de ruimte in De Hallen waar The Maker Market plaatsvindt.
Stand: Kraam of fysieke plek waar de deelnemer zijn/haar producten aanbiedt. 

Aanmelding & Deelname 

 • Deelname aan The Maker Market is uitsluitend op uitnodiging van de organisatie. Indien de deelnemer zich voor meerdere markten inschrijft bekijkt de organisatie per markt of deelname mogelijk is. De organisatie behoudt zich het recht zelf deelnemers te selecteren voor elke markt. Deelnemers mogen door de organisatie geweigerd worden wanneer zij zonder toestemming of uitnodiging op de marktdag verschijnen. Aanmelding op onze website geeft geen automatisch recht op deelname. 

Tijden 

 • De markt vindt plaats van 11 tot 17u op zaterdag en van 12 tot 17u op zondag. 
 • Deelnemers kunnen vanaf half 10 opbouwen op zaterdag en vanaf half 11 op zondag. 

Betaling & Annulering 

 • Recht op een standplek is er alleen wanneer de betaling voor deelname is ontvangen. Een factuur wordt altijd meegestuurd naar de deelnemer met de bevestiging van deelname en dient vanaf dat moment binnen twee weken of uiterlijk voor aanvang van de markt betaald te zijn. 
 • Annuleren dient schriftelijk (per e-mail), gedateerd en met opgave van reden te gebeuren. Annuleren is kosteloos tot 10 dagen voor aanvang van de betreffende Maker Market. Bij een annulering later dan deze 10 dagen brengen wij het volledige huurbedrag in rekening. 
 • Indien blijkt dat de bestelde elektriciteit niet meer nodig is, dan is het niet mogelijk het reeds betaalde bedrag geretourneerd te krijgen. Indien blijkt dat na aanmelding en betaling toch elektriciteit nodig is, dan kan dit na overleg met de organisatie nog gereserveerd worden. 
 • De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden 
 • De organisatie behoudt het recht om ten alle tijden deelname te weigeren. 

Schade & overlast 

 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan. Gebruik van touw, tape etc. is wel toegestaan. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen. 
 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de passage. Wanneer dit toch gebeurt is dit op eigen risico en zijn de kosten voor deelnemende partij. 
 • Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van The Maker Market wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie (per direct) van de markt(en) worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden. 
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. 
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie. Dit geldt ook voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook. 

Product & Kwaliteit

 •  Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op The Maker Market wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Indien er toch een ander product wordt aangeboden, kan de organisatie deelname weigeren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit en originaliteit van zijn aanbod. 

Food & Drinks 

 • In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel. Men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een Sociale Hygiëne diploma. 
 • Deelnemer mag alleen drank (dichte flessen/pakken) en voorverpakte etenswaren aanbieden voor thuisgebruik. Uitgifte van geprepareerd en take-away eten en drank is niet toegestaan. Proeven aan de stand mag wel. 

Standplaats & omgeving 

 • De organisatie wijst de deelnemer per markt een standplek toe. 
 • De deelnemer volgt de aanwijzingen op van de organisatie ten aanzien van de veiligheid van de passage. De betonnen middenweg moet te allen tijde vrij blijven, dit geldt tevens voor alle (nood)uitgangen van de gevestigde ondernemingen in De Hallen. 
 • Het is niet toegestaan om posters, doeken of andere aankleding achter de stand / tegen muren, ramen en deuren op te hangen. 
 • Een plek is 2 x 2 meter inclusief - waar gewenst - een tafel van 1.80 x 1m (twee van 0,90 x 1m tegen elkaar). 
 • Tafels dienen alleen horizontaal of verticaal geplaatst te worden binnen de standplek van de deelnemer. 

Algemeen 

 • De deelnemer neemt op eigen risico deel aan The Maker Market. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door onvoorziene omstandigheden of afgelastingen van hogerhand. 
 • Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld. 

The Maker Market is onderdeel van

 • The Maker Store B.V. | Hannie Dankbaarpassage 39 1053 RT, Amsterdam | KvK: 67346421 | BTW: NL856941426B01 

 

Haarlem

Definities:

The Maker Market: Markt met voornamelijk ambachtelijke en/of lokale producten.

De Koepel: de ruimte waar The Maker Market plaatsvindt.

Stand: Kraam of fysieke plek waar de deelnemer zijn/haar producten aanbiedt. 

Aanmelding & Deelname 

 • Deelname aan The Maker Market is uitsluitend op uitnodiging van de organisatie. Indien de deelnemer zich voor meerdere markten inschrijft bekijkt de organisatie per markt of deelname mogelijk is. De organisatie behoudt zich het recht zelf deelnemers te selecteren voor elke markt. Deelnemers mogen door de organisatie geweigerd worden wanneer zij zonder toestemming of uitnodiging op de marktdag verschijnen. Aanmelding op onze website geeft geen automatisch recht op deelname. 

Tijden 

 • De markt vindt plaats van 12:00 tot 17:30u
 • Deelnemers kunnen vanaf half 11 opbouwen

Betaling & Annulering 

 • Recht op een standplek is er alleen wanneer de betaling voor deelname is ontvangen. Een factuur wordt altijd meegestuurd naar de deelnemer met de bevestiging van deelname en dient vanaf dat moment binnen twee weken of uiterlijk voor aanvang van de markt betaald te zijn. 
 • Annuleren dient schriftelijk (per e-mail), gedateerd en met opgave van reden te gebeuren. Annuleren is kosteloos tot 10 dagen voor aanvang van de betreffende Maker Market. Bij een annulering later dan deze 10 dagen brengen wij het volledige huurbedrag in rekening. 
 • Indien blijkt dat de bestelde elektriciteit niet meer nodig is, dan is het niet mogelijk het reeds betaalde bedrag geretourneerd te krijgen. Indien blijkt dat na aanmelding en betaling toch elektriciteit nodig is, dan kan dit na overleg met de organisatie nog gereserveerd worden. 
 • De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden 
 • De organisatie behoudt het recht om ten alle tijden deelname te weigeren. 

Schade & overlast 

 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan. Gebruik van touw, tape etc. is wel toegestaan. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen. 
 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de Koepel. Wanneer dit toch gebeurt is dit op eigen risico en zijn de kosten voor deelnemende partij. 
 • Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van The Maker Market wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie (per direct) van de markt(en) worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden. 
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. 
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie. Dit geldt ook voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook. 

Product & Kwaliteit

 •  Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op The Maker Market wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Indien er toch een ander product wordt aangeboden, kan de organisatie deelname weigeren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit en originaliteit van zijn aanbod. 

Food & Drinks 

 • In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel. Men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een Sociale Hygiëne diploma. 
 • Deelnemer mag alleen drank (dichte flessen/pakken) en voorverpakte etenswaren aanbieden voor thuisgebruik. Uitgifte van geprepareerd en take-away eten en drank is niet toegestaan. Proeven aan de stand mag wel. 

Standplaats & omgeving 

 • De organisatie wijst de deelnemer per markt een standplek toe. 
 • De deelnemer volgt de aanwijzingen op van de organisatie ten aanzien van de veiligheid van de koepel. Alle nooduitgangen van gevestigde ondernemingen in de Koepel moeten vrijblijven.
 • Het is niet toegestaan om posters, doeken of andere aankleding achter de stand / tegen muren, ramen en deuren op te hangen. 
 • Tafels dienen alleen horizontaal of verticaal geplaatst te worden binnen de standplek van de deelnemer. 

Algemeen 

 • De deelnemer neemt op eigen risico deel aan The Maker Market. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door onvoorziene omstandigheden of afgelastingen van hogerhand. 
 • Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld. 

The Maker Market is onderdeel van

 • The Maker Store B.V. | Hannie Dankbaarpassage 39 1053 RT, Amsterdam | KvK: 67346421 | BTW: NL856941426B01